Безплатно подновяване на Amway бизнеса за 2022 г. 

 

За 2022 година предлагаме две (2) промоции за подновяване на бизнеса за СБА. Моля, вижте повече подробности по-долу:

1.Промоция за безплатно Първо Подновяване

Всички Собственици на бизнес Amway (СБА)/Член+ (Ч+), които трябва да подновяват членството си за първи път през 2021 г. за 2022 г.  (регистрирани между 1-ви юли 2020 г. и 30-ти юни 2021 г.) ще бъдат подновени БЕЗПЛАТНОако имат 200 Лична ТС от датата на регистрацията си до 31-ви декември 2021 г. Първите поръчки се включват в тази промоция

 

2.Промоция за безплатно Второ и Следващо Подновяване

 

Всички собственици на бизнес Amway (СБА)/Член+ (М+), които през 2021 г. трябва да подновят членството си за 2022 г. за 2-ри или следващ път (регистрирани преди 1-ви юли 2020 г.), ще бъдат подновени БЕЗПЛАТНО, ако имат 1200 Лична ТС през цялата Квалификационна година 2021 (от 1-ви септември 2020 г. до 31-ви август 2021 г).

 

Не пропускайте тази възможност! Споделете тази добра новина във вашата група.