Добре дошли на официалния сайт на Amway Румъния.

Сайт на Amway Условия за ползване 

Достъпът и използването на Уебсайта www.amway.bg (по-долу: "Уебсайтът на Amway") и информацията, материалите, продуктите и услугите достъпни на Уебсайта на Amway са обект на тези условия на ползване (по-долу: “Условия на ползване на Уебсайта”).

Освен това, за Собствениците на бизнес Amway (СБА), Членовете или Членовете + са приложими Правилата на поведение на Amway и Политиката на Amway, а също и за закупуването на всякакъв вид продукти или услуги са приложими “Правилата и условията на Amway за реализиране на покупки”.

Правилата и условията на ползване на Уебсайта могат да се актуализират през известно време. Актуализираните версии ще бъдат публикувани на Уебсайта на Amway и ще влизат в сила веднага. Когато използвате Уебсайта на Amway трябва редовно да верифицирате дали Правилата и условията на ползване са актуализирани или изменени.

Уебсайтът на Amway предоставя информация за Amway, за Възможността за бизнес с Amway и за продуктите и услугите на Amway и е предназначен само за и на територията на България, и се основава на Българското законодателство. Amway не носи никаква отговорност и задължения за използването на Уебсайта на Amway от други държави.

Кликнете върху съответния линк за да отидете директно на съответната секция:

1. Секции защитени с парола на Уебсайта на Amway

2. Политика на конфиденциалност и защита на личните данни на Amway

3. Авторско право и Употреба на материалите на Уебсайта на Amway

4. Линкове към Други Уебсайтове

5. Линкове от Други Уебсайтове към Уебсайта на Amway

6. Ограничения на отговорността, Отказ от гаранции и Обезщетения

7. Ограничаване или блокиране на достъпа до Уебсайта на Amway заради нарушения на Условията за ползване на Уебсайта

8. Клауза за разделение">Клауза за разделение">Клауза за разделение

9. Избор на приложимо право, юрисдикция и място на провеждане

1. Секции защитени с парола на Уебсайта на Amway

Секциите защитени с парола на Уебсайта на Amway са предназначени единствено за СБА и техните клиенти, както и за Членове +/Членове в България. Ако не познавате СБА и бихте искали да се свържете с такъв, моля използвайте Формуляра за контакти достъпен на www.amway.bg.
 
Внимание: Паролите не трябва да се предоставят на трети лица и трябва да бъдат защитени от неоторизиран достъп. Ако доловите неоторизирано използване на Вашата парола трябва веднага да уведомите Amway. Amway не носи отговорност за вреди, причинени от неправилно използване на паролите.

2. Политика на конфиденциалност и защита на личните данни на Amway

Всички лични данни предоставени на Amway, използвайки Уебсайта на Amway ще бъдат обработвани съгласно с Политиката за защита на личните данни . Ако се регистрирате или влезнете като СБА, Член или Член +, допълнително се прилага и Политиката за конфиденциалност за СБА и Членове. Ако се регистрирате или влезнете като Клиент, тогава допълнително се прилага и Политиката за конфиденциалност за Клиенти.
 
Цялата информация предоставена на Amway по време на ползването на Уебсайта на Amway трябва да бъде вярна, пълна и актуална. Ако имаме основание да вярваме, че е предоставена невярна, непълна или неактуална информация, достъпът до Уебсайта на Amway може да бъде ограничен или блокиран.

3. Авторско право и Употреба на материалите на Уебсайта на Amway

Уебсайтът на Amway и материалите, предоставяни на Уебсайта на Аmway са защитени от Правата върху интелектуалната собственост, включително авторското право, търговски наименования и търговски марки, както и наименованието “Amway” и логото на Amway и са собственост на Amway или се използват от Amway съгласно лиценз или с разрешението на собственика на тези права. Материалите, защитени от тези права върху интелектуалната собственост включват: дизайна, оформлението, външния вид, графиките, снимките, изображенията, статиите, разказите и другите материали достъпни на Уебсайта на Amway (колективно наричани: “Материали на Уебсайта”). 
 
Материалите на Уебсайта могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани, публикувани или предоставяни публично по друг начин само с предварително писмено съгласие от Amway. Като изключение на това правило, Amway разрешава на СБА и Членове + ограничен, неизключителен, отменим лиценз за ползване на Материалите на Уебсайта едиствено за целите, свързани с реализирането на техния СБА или Член + бизнес чрез сваляне, съхранение, печат, копиране, споделяне и показване на Материалите на Уебсайта, при условие, че Материалът е непроменен и източникът на информация е цитиран в случай, че каквито и да е Материали на Уеб-сайта са разкрити на трети лица. Ако имате допълнителни въпроси относно използването на Материалите на Уебсайта моля, свържете се с нас чрез Формата за контакти.
 
Правото за използване на защитените с парола секции на Уебсайта на Amway като СБА или Член + приключва от момента на прекратяване на договора на СБА/Член + без необходимост от до-пълнителни действия от страна на Amway. В случай на прекратяване на договора, СБА или Член + трябва да изтрие и унищожи всякаква съхранявани, разпечатани или копирани материали, освен ако не трябва да се запазят съобразно законовите изисквания.

4. Линкове към Други Уебсайтове

Ние може да сме свързани с други Уебсайтове, които са извън наш контрол. Ние не носим отговорност или задължения относно информацията или материалите предоставени от такива трети лица. Препоръчваме Ви да четете Условията за ползване и Правилата за защита на личните данни на всички други Уебсайтове на трети лица преди да използвате или въведете каквито и да е лични данни или друга информация.

5. Линкове от Други Уебсайтове към Уебсайта на Amway

Поставянето на линкове от Уебсайтове на трети лица към Уебсайта www.amway.bg изисква предварително писмено съгласие от Amway. Ако желаете да поставите линк към Уебсайта на други Уебсайтове, моля свържете се с нас чрез Формата за контакти

6. Ограничения на отговорността, Отказ от Гаранции и Обезщетения

До степента, позволена от приложимото право, нито Amway, нито нейните филиали носят отговорност за някакви преки, косвени, последващи или други щети, в това число материални щети, загуба на ползи, загуба на бизнес, икономически загуби, загуба на данни или пропуснати ползи, произтичащи от, или във връзка с, използването или достъпа или невъзможността за използване или достъп до съдържанието на Уебсайта на Amway.  
 
Amway ще вложи разумни усилия да гарантира, че информацията и материалите, предоставени на този Уебсайт са верни. Въпреки това, Amway не може да гарантира точността на цялата информация и материали и не поема никаква отговорност или задължения за точността, изчерпателността или автентичността на информацията и материалите, съдържащи се в този Уебсайт. Ние не гарантираме, че работата на този Уебсайт ще бъде непрекъсната и без грешки, или че този Уебсайт е напълно защитен от вируси или други компоненти, които могат да навредят на оборудването или софтуера. Amway не гарантира, че Уебсайтът на Amway ще бъде съвместим с оборудването и софтуера, който използвате и не гарантира, че Уебсайтът на Amway ще бъде на разположение по всяко време или в определен момент.
 
Amway ще вложи разумни усилия да гарантира, че информацията и материалите, предоставени на този Уебсайт са верни. Въпреки това, Amway не може да гарантира точността на цялата информация и материали и не поема никаква отговорност или задължения за точността, изчерпателността или автентичността на информацията и материалите, съдържащи се в този Уебсайт. Ние не гарантираме, че работата на този Уебсайт ще бъде непрекъсната и без грешки, или че този Уебсайт е напълно защитен от вируси или други компоненти, които могат да навредят на оборудването или софтуера. Amway не гарантира, че Уебсайтът на Amway ще бъде съвместим с оборудването и софтуера, който използвате и не гарантира, че Уебсайтът на Amway ще бъде на разположение по всяко време или в определен момент. 

7. Ограничаване или блокиране на достъпа до Уебсайта на Amway заради нарушения на Условията за ползване на Уебсайта

В случай на нарушение на тези Условия за ползване на Уебсайта, по-специално в случай на използване на Уебсайта на Amway или отделни негови елементи, за различни от предназначението им цели, достъпът до Уебсайта на Amway може да бъде ограничен или блокиран.
 
Amway обикновено си запазва правото да променя частично или изцяло, да блокира или прекъсне Уебсайта на Amway или съдържанието му по всяко време и по всякаква причина.

8. Клауза за разделение

Ако някоя от точките на тези Условия за ползване на Уебсайта е невалидна или бъде обявена за недействителна от съда, това няма да се отрази на валидността на останалите условия

9. Избор на приложимо право, юрисдикция и място на провеждане

Използването на Уебсайта на Amway и тези Условия за ползване на Уебсайта се подчиняват на законите на България. Освен, ако не е предвидено друго от закона, съдилищата на България имат изключителна юрисдикция и място на провеждане за всички спорове, произтичащи от, или във връзка с използването на Уебсайта на Amway или тези Условия за ползване.