Гаранции на Amway

Ние стоим зад нашите продукти.

Ние стоим зад нашите продукти.

Гаранция за удовлетворение на Amway

Ние стоим зад качеството на продуктите на Amway и гарантираме вашето удовлетворение. Всички немаркирани продукти, разпространявани от Amway и включени в продуктовите брошури на Amway, носят неограничена гаранция за удовлетвореност на Amway (при спазване на изключенията по-долу), освен ако не е посочено друго.

Ако клиентът не е напълно доволен, моля върнете продукта или неизползваното количество съгласно инструкциите за връщане.

Гаранцията за удовлетворение на Amway не се прилага за:

  • продукти, които са били използвани за цели, различни от предназначението им при нормална битова употреба;

  • продукти, които са били умишлено повредени или използвани неправилно;

  • Дистрибутираните продукти от Amway, които предоставят определен период от време за връщане, включително тези продукти, маркирани в брошурата за продукти на Amway със символ ✪ и / или;

  • тези продукти, обхванати от изрични писмени гаранции.


90-дневна гаранция за удовлетворение на Amway

Продуктите, разпространявани от Amway, са маркирани в брошурата за продукти на Amway със символ ✪ и се ползват с 90-дневна гаранция за удовлетвореност от датата на покупката.

90-дневната гаранция за удовлетворение на Amway не се прилага за:

  • продукти, които са били използвани за цели, различни от предназначението им при нормална битова употреба и/или:

  • продукти, които са били умишлено повредени или неправилно използвани.

След възползване от гаранцията, периодът не може да започне от начало, нито да бъде удължен.


СБА - Гаранция за връщане на парите

Amway ви предлага бизнес модел с нисък риск. Можете да започнете бизнеса си с Amway с малка инвестиция - ако решите, че не е за вас в рамките на първите 90 дни, имате 100% гаранция за връщане на парите от Amway за вашата регистрационна такса. Това означава, че няма да загубите и стотинка.