Нашата визия

Визията на Amway е да помага на хората да живеят по-добър живот. Ние правим тази визия реална, като предлагаме на хората бизнес възможност, която им позволява да постигнат успех чрез собствената си упорита работа. Свободното предприемачество не е просто американски феномен. Предприемаческият дух съществува в хората по целия свят. "

Дъг ДеВос, президент на Amway

Визията на Amway е да помага на хората да живеят по-добър живот. Ние правим тази визия реална, като предлагаме на хората бизнес възможност, която им позволява да постигнат успех чрез собствената си упорита работа. Свободното предприемачество не е просто американски феномен. Предприемаческият дух съществува в хората по целия свят. "

Дъг ДеВос, президент на Amway

Нашите ценности

Нашата вяра в хората и нашата ангажираност към предприемачеството доведоха до следните шест основни ценности, които привличат и обединяват всички нас – служители, собственици на бизнес Amway и цялата Amway общност.

Фундаментални принципи на Основателите

Основателите на Amway – Рич ДеВос и Джей Ван Андел – винаги са искали да притежават бизнес и стартираха Amway, за да помогнат на други, които имат същата цел. Те вярваха, че притежаването на бизнес е врата към изграждането на по-добър живот. Те създадоха Amway съгласно четирите принципа, които представляват притежаването на бизнес – и днес все още се ръководим от тях.

СВОБОДА

Amway апелира към хората, които искат да взимат собствени решения, да си поставят собствени цели и да постигнат собствено ниво на успех. Ние помагаме на хората да намерят финансовата сигурност и кариерата, които желаят, за да могат да живеят живота, който искат.

НАДЕЖДА

Amway предлага възможност за хора от всички съсловия. Това, което обединява всички тях е тяхната надежда за по-добър живот. Вярваме, че хората могат да постигнат това с подкрепата и възможността, която предлагаме.

СЕМЕЙСТВО

Хората свързани с Amway са част от глобална общност, която се подкрепя и насърчава. Възможността, която предоставяме, помага на собствениците на бизнес Amway да изградят по-добър живот за себе си и за семействата си.

НАГРАДА

Amway възнаграждава и празнува упоритата работа и постиженията на хората около нас. Разбираме, че истинският успех се постига, когато се спечели по правилния начин: чрез упорита работа и помагайки на другите.