ПЛАН ЗА ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ НА AMWAY™ (ОСНОВЕН ПЛАН)

Основният план все още отразява оригиналната бизнес концепция, разработена от основателите на Amway – Рич ДеВос и Джей Ван Андел, въведена за първи път през 1959 г. Това е система за компенсация, която възнаграждава Собствениците на бизнес Amway (СБА) за споделяне на техните знания и продукти, и за мотивиране на други лица да правят същото.

Основният план все още отразява оригиналната бизнес концепция, разработена от основателите на Amway – Рич ДеВос и Джей Ван Андел, въведена за първи път през 1959 г. Това е система за компенсация, която възнаграждава Собствениците на бизнес Amway (СБА) за споделяне на техните знания и продукти, и за мотивиране на други лица да правят същото.

Важно е да знаете!

Вашият доход се определя от Вашето лично представяне, а не от Вашата позиция. Има СБА, чийто финансово възнаграждение е много по-високо от това на техният спонсор (СБА, който ги е привлякъл към бизнеса) и се базира на времето и усилията, които те инвестират в развитието на своя бизнес.

Системата за възнаграждения

Можете да увеличите Вашия обем на продажби, като привличате нови клиенти, които купуват продукти и като окуражавате настоящите си клиенти да купуват повече продукти. Чрез спонсорирането на нови СБА, осигуряването на подкрепа и предоставянето на съвети относно промотирането на продукти, можете да увеличите своя успех и да получите допълнителни възнаграждения въз основа на представянето на тези СБА в бизнес групата.

ВАШИЯТ ДОХОД

Вашият доход от Amway се състои от маржа от продажби на дребно, определен от вас, когато продавате продукти на клиенти, и се допълва от получените възнаграждения.