Повишаването на осведомеността за марката е по-лесно с Amway Brand Box

 

Използването на последователна и ясна визуална идентичност във вашите свързани с Amway материали е първата стъпка към изграждането на силен бранд. Това ще помогне за повишаване на осведомеността и познаването на марката.

Amway Brand Box е инструмент, който създаваме, за да предоставим повече информация относно правилното ползване на марката Amway. Там можете да откриете различни теми, например шаблони, лога и цветове, както и някои мърчандайзинг идеи.

Инструментът съдържа интересна информация за марката, която ще Ви помогне да я разберете по-добре и да ни подкрепите в усилията да звучим идентично.

Amway Brand Box ще бъде на разположение от 06 декември 2018 г. в Библиотеката на Amway онлайн. Изтеглете и започнете да използвате новите шаблони!

 


Increasing brand awareness is easier with Amway Brand Box

Using consistent and clear visual identity on your Amway related materials is the first step towards building a stronger brand and will help increase brand awareness and recognition.

The Amway Brand Box is a tool we are creating to provide more information about how to use the Amway brand correctly. It covers various topics, like templates, logos and colours as well as some merchandising ideas.

It’s packed with interesting information about the brand to help you understand it better and support us all speaking with one voice.

Amway Brand Box will be available from 06 December in the Library at Amway Online.  Download it now and start using new templates!