Корпоративно видео Amway

 

Не сте ли искали винаги да покажете какво прави Amway толкова специална компания?

Не искате да пропуснете важна информация?

Тогава изгледайте новото видео, представящо Amway!

За да представим Amway и нейните ключови компоненти, създадохме кратко видео, което показва какво е Amway. То обяснява марката Amway и нейната история, като в същото време се фокусира върху продуктовите марки на Amway и бизнес възможността. Надникнете в света на Amway и научете повече за компанията и нейните продукти. Продуктите ARTISTRY, NUTRILITE и XS Power Drinks са представени като важна съпътстващата част в ежедневието, която помага на хората да живеят по-добре. Видеото представя грижата, вдъхновението и подкрепящата природа на Amway и със своя динамичен и модерен вид привлича и младежката целева група - прави всеки още по-любопитен.

Видеото е перфектният инструмент, за да обясните бизнеса Amway на нови клиенти и СБА. Използвайте видеото, за да представите Amway на потенциални дистрибутори и клиенти или за да го покажете като начало на събития на Amway.

Видеото ще бъде достъпно от 10-ти август на медийния сървър на Amway https://www.amwaymedia.eu/bg и лесно ще може да бъде споделено с всеки!

Не пропускайте да гледате видеото на медийния сървър на Amway!

 

Amway Corporate video

 

Have you always wanted to show what makes Amway special?

But you don’t want to leave out any important information?

Then check out the new video explaining Amway!

To give an overview of Amway and its key components, we created a short video that shows what Amway is all about. It explains the Amway brand and its history while also focusing on the Amway product brands and the business opportunity. Take a glimpse inside the Amway world and get a better understanding of the company and its products. Products by ARTISTRY, NUTRILITE and XS Power Drinks are incorporated as important companions in daily life which help people live better lives. The video expresses Amway’s caring, inspiring and supportive character and with its modern and dynamic look it also appeals to a younger target group – it makes everybody curious for more.

The video is the perfect tool to explain the Amway business to new customers and ABOs. Use this video to present Amway to prospects and clients or show it as an opener at Amway events. The video will be available at Amway Media Server starting from 10 August and can be easily shared with everybody!

Watch the video on Amway Media Server