Календар на онлайн обученията

 

 

5-ти февруари, 21:00 – 22:00 часа, "Новият DOUBLE X"

Мона Константинеску

С новата хранителна добавка NUTRILITE DOUBLE X можете да покриете потенциални пропуски на хранителни вещества и да обогатите вашия естествен потенциал, което ще ви даде възможност да се чувствате по най-добрия начин през цялата година.

Проследете това обучение, за да разберете какви са ползите от този нов продукт на Nutrilite!

https://amway.clickmeeting.com/new-double-x_bg

 

13-ти февруари, 21:00 – 22:00 часа, "Суха, мазна или комбинирана. Познавате ли своята кожа?"

Марина Фирова

Определянето на типа кожа е отговорна задача. Това ще определи целия режим грижа за кожата. Как да индентифицираме типа кожа и кои са нуждите на всеки тип кожа? Можем ли да използваме това знание и да го превърнем в модел за препоръка на продукти, който успешно да дуплицираме?

Презентация: 40 мин

Въпроси и отговори: 20 мин

https://amway.clickmeeting.com/suha-mazna-ili-kombinirana-poznavate-li-svoyata-kozha