Напомняме ви най-важните моменти, свързани с въвеждането на пазара на новата колекция Artistry Studio Parisian Style Еdition:

 

Дата на въвеждане 4 март 2019 г.

 

Social Media: Присъединете се към общността на passionista ARTISTRY STUDIO™ в социалните медии и споделете своята страст към красотата!

Окуражаваме ви да използвате снимките и видео материалите, изпратени от Amway и в своите Facebook и/или Instagram профили.

Можете да споделяте и препращате постовете на официалните профили на Amway Europe, Artistry Europe и собствените оригинални постове, ползвайки хаштаговете:

#artistrystudioofficial, #wearitshareit, #passionista, #artistry, #amway.ro

 


 

Please allow us to summarize the most important milestones of the upcoming launch of Artistry Studio Parisian Style edition:

Launch Date: March 4, 2019

Social Media : We invite everybody to join the ARTISTRY STUDIO ™ passionista community in Social Media and share your passion for beauty!

We encourage you to use on your Facebook and / or Instagram pages the images and videos you received from Amway,  to repost relevant content from Amway Europe, Artistry Europe,

official pages and to share your own original contents using the hashtags:

#artistrystudioofficial, #wearitshareit, #passionista, #artistry, # amway.ro