Изпращайки тази кандидатура, се съгласявате с Правилата за използване на този уеб-сайт. Също така потвърждавате, че сте съгласни и се ангажирате да спазвате Правилата и условията на Amway и други договорни документи, които представляват неразделна част от тях. Вашите лични данни ще бъдат събирани и обработвани от Amway GmbH, Benzstrasse 11b-c, D-82178 Puchheim, в съответствие с Политиката за поверителност, която освен всичко друго обяснява правата за защита на Вашите данни и как да упражнявате тези права.