Количество:

  Количество:

   eSpring™ покритието е горната част на корпуса на вашия пречиствател на вода eSpring. Това е елемент, който включва дисплея, който ви позволява да наблюдавате работата на цялата система за пречистване на водата.

   В случай, че оригиналната част се счупи или повреди, заменете я с резервен eSpring™ Горно покритие, за да поддържате функционалността и комфорта. Може лесно да бъде сменен без никакви професионални предварителни познания или умения. Освен това не са необходими инструменти за смяна на eSpring™ Горно покритие.

   За да го смените правилно, просто отстранете повреденото горно покритие от горната част на корпуса, след което го заменете с новия елемент.