Плащане на Регистрационната такса

Плащане на Регистрационната такса

Информираме ви че, всички регистрирани бизнес единици, които не са платили таксата за регистрация в рамките на 30-дневния срок, ще бъдат изтрити след 15 ден на този месец.