eSpring™

Системата за пречистване на вода eSpring представлява въглероден блок филтър за елиминиране на прахови частици (фини прахови частици) и над 140 замърсители от питейната ни вода. Ултравиолетовата лампа унищожава появилите се във водата вируси и микроорганизми, кaто Ви дава по-чиста, по-бистра и с по-добро качество вода директно от чешмата.

image/jpeg;;;espring_img.jpg

Осем причини, поради които си заслужава да изберем системата за пречистване на вода eSpring

1. По-чиста, по-прозрачна, с по-добър вкус вода.                                                

Най-очевидната полза от Системата за пречистване на вода eSpring е изключителното подобряване на вкусовите качества на водата, нейният мирис и прозрачност. Това се забелязва веднага и е лесноразбираемо.

2. По-добро качество на водата

Системата за пречистване на вода eSpring™ ефективно премахва над 140 различни потенциални засягащи здравето замърсители и унищожава над 99,99% от потенциалните бактерии и вируси от водата, причиняващи болести.

3. Доказана ефективност

Изследванията на Международната Национална фондация по хигиена - NSF International доказват, че от всички тествани ултравиолетови/въглеродни системи за пречистване на водата eSpring намалява най-ефективно вредните за организма вещества.

4. Уникална, съвременна технология

Системата за пречистване на вода eSpring™ е първата система, която съчетава патентована в САЩ комбинация на въглероден блок филтър и технология на ултравиолетова лампа с усъвършенствана електроника за наблюдение.

5. Многогодишни научни изследвания

Създаването на Системата за пречистване на вода eSpring™ е предшествано от 20 години научни изследвания в областта на технологиите по пречистване на водата. Тя е проектирана и разработена от нашите инженери и учени, които разполагат с повече от 270 одобрени или очакващи одобрение патента, в световен мащаб, свързани с пречистване на водата.

6. Повече удобство

За разлика от бутилираната вода или филтрите тип кана, системата за пречистване на вода eSpring отговаря на ежедневните нужди за питейна вода и готвене на едно средно семейство - по желание, директно от чешмата.

7. По-малко поддръжка

Някои филтри и системи за пречистване трябва да бъдат подменяни един път в месеца, ако не и по-често. Въпреки това, системата за пречистване на вода eSpring е в състояние да задоволи нуждите от вода на едно шестчленно семейство за период от около 1 година - общо 5000 литра (1320 галона) - преди да е необходима подмяна на патрона.

8. По-голяма стойност

Освен, че системата за пречистване на вода eSpring осигурява отлична ефективност и удобство, нейните разходи по пречистване на водата са действително много по-малки в сравнение с много други системи.

image/png;;;How does eSpring work.png

Как работи eSpring?

1. Ултравиолетова лампа

Унищожава над 99,99% от потенциалните бактерии и вируси от водата, причиняващи болести, като подобрява качеството и безопасността на водата.

2. Въглероден филтър

Този патентован в САЩ многостепенен въглероден блок ефективно премахва: миризмата и вкуса на хлор, частици, както и над 140 потенциални засягащи здравето замърсители, като същевременно се подобрява бистротата на водата

3. ЛЕД екран

Използва лесноразбираеми икони/графики за показване на оставащия живот на филтъра и статуса на системата.

4. Самостоятелен електронен модул  

Преди всичко, друга eSpring технология - и друга патентована в САЩ функция - е безжичният (индуктивен електронен) съединител, използван между ултравиолетовата лампа и устройството. Това напълно изолира ултравиолетовата крушка от източника на захранване, така както някои мобилни телефони са отделени от техните зарядни устройства.   

5. Регулируеми тръби

Дължината на тръбата може да се регулира до желаната дължина и може да се изреже, за да съответства на нуждите на инсталацията.

6. Компактен превключващ вентил

Компактният превключващ блок с вентил лесно се прикрепя към повечето кранове.

image/png;;;Certification.png

Сертификат

Системата за пречистване на вода eSpring е първата появила се на пазара система, отговаряща на три основни стандарти за качество на водата на Международната Национална фондация по хигиена (NSF International)/Американския ационален институт по стандартизация (ANSI). За да бъде международно сертифицирана от NSF International, системата за пречистване на вода е тествана по начин многократно превишаващ нейните способности за улавяне на замърсители. Също така, тя трябва напълно да отговаря на пет групи критерии:  

·         Претенциите по сертифицираното намаляване на замърсители трябва да бъдат доказани чрез изследване, проведено в лабораториите на NSF International.

·         Системата не трябва да добавя нищо вредно във водата, и преминава строги тестове по извличане на материали, намиращи се в контакт с водата.

·         Системата трябва да е структурно стабилна и да бъде проектирана по начин, по който да отговаря на изискванията на водопроводните инсталации, като например колебанията на налягането.

·         Рекламирането, техническата литература и етикетирането не трябва да съдържат неверни или подвеждащи твърдения.

·         Материалите и производственият процес трябва да бъдат последователни и подлежат на годишен преглед.