19ти юли,  21:00 – 22:00 часа – Красотата може да бъде запазена и подобрена през лятото!

 Mona Constantinescu

Защо се нуждаем от специални грижи през лятото?

Кой се нуждае от специална грижа за кожата през лятото?

Как можем да се грижим за кожата през лятото? Отговорът е: красота отвътре навън! С нутрикозметиката TRUVIVITY BY NUTRILITE™, с хранителни добавки NUTRILITE (Мултикаротин, Черна боровинка с лутеин, Биотин C), цинк.

Ползи и как да се използва

Красота отвън и по-младежки вид на кожата: ARTISTRY Supreme LX

Изберете това, което ви пасва!

https://amway.clickmeeting.com/beauty-inside-out-during-summertime?_ga=2.241146378.845474406.1529482578-620627783.1529060307

 19 July,  21:00 – 22:00 – Beauty can be kept and improved during the summer!

 Mona Constantinescu

Why do we need a special care during the summer?

Who needs a special skin care during the summer?

How we can have a skin care during the summer? The answer is: beauty inside out! With nutricosmetics Truvivity, supplements  Nutrilite (Multicaroten, Bilberry and Lutein, Biotin C), Zinc.

Benefits and how to be used

Beauty and young skin care from outside: Artistry supreme LX

Choose what it fits you!

https://amway.clickmeeting.com/beauty-inside-out-during-summertime?_ga=2.241146378.845474406.1529482578-620627783.1529060307

 

 23ти Юли от 21:00 часа - Мисия летен грим

 Марина Фирова

 

Описание: Какви продукти за грим избираме за лятото? Какво желаем да постигнем с тях? Затрудняваме ли се да подберем продукти за безупречен летен грим? 

Ще си говорим за любими продукти, любими визии и лесни трикове в гримa за незабравими летни спомени!

 

 23rd of July , 21:00 – 22:00 - Mission Summer make-up 

 Marina Firova


Description:  What we are looking for when we choose our summer make-up products?  Do we find difficult to create a flawless summer look?

Lets talk about favorite make-up products, preferable looks for the summer, and lets share some some simple tips and techniques for a glowy summer make-up!

 

https://amwayromania2.clickmeeting.com/misiya-leten-grim