Филтър касетата eSpring - налична за закупуване и на изплащане

 

Тази оферта, налична през месец юли цели да допълни регионалните и местни оферти и промоции, като по този начин да допринесе за развитието на вашия бизнес в края на настоящата финансова година.

Условия за закупуването на вноски на филтър касета eSpring™​

Amway и Купувачът имат бизнес отношения за повече от 6 месеца въз основа на Договор за Собственик на бизнес Amway или Член+:
• СБА и Член+ в продължение на 6 месеца да имат минимална месечна ЛТС (лична точкова стойност):
- Член+ - 100 ЛТС;
- СБА - 200 ЛТС;
• СБА и Член+ да спазват Бизнес политиките на Amway и да осъществяват дейността си в съответствие с Правилата за поведение на Amway;
• СБА и Член+ да нямат никакви задължения към Amway;
• Член+ имат нужда от гаранцията на Платината, горна линия (с данъчна регистрация в България);
• Месечното възнаграждение/отстъпка на СБА/Член+ трябва да покрива и превишава месечната вноска (месечната вноска се изчислява в зависимост от средното възнаграждение/натрупана отстъпка за последните 6 месеца);
• Аванс – минимум 25% от стойността на закупения продукт;
• Максимум 75% от стойността на продукта се разделя на 12 равни месечни вноски;
• Не се начислява лихва на отпуснатия кредит.

 

Филтър касетата еSpring™ (Каталожен № 100186) с опция за закупуване на изплащане чрез 12 вноски - налична само в периода от 2-ри юли до 31-ви юли 2018 г.!

 

 

Всяка филтър касета eSpring™​:

•    Е идентична с получената филтър касета при закупуване на нова Система за пречистване на водата (свързване към съществуващо кранче) eSpring™;

•    Може да отстрани над 160 замърсителя, включително над 145 потенциални вредни за здравето замърсители, като например олово, живак, прахови частици от 0,2 микрона включително азбест, утайка, замърсявания и люспи;

•    Унищожава над 99,99% от преносимите по воден път бактерии и вируси в питейната вода;

•    Не отстранява полезните минерали като калций, магнезий и флуорид;

•   Патентован в Италия;

 

eSpring™ е марка №1 в света по продажби на Системи за пречистване на водата в домашни условия* 

(*Въз основа на проучване на глобалните продажби за 2012 г., направено от Verify Markets)