Система за грижа за кожата с витамин С и хиалуронова киселина

Имаме удоволствието да Ви представим новото антиейджинг решение – ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ Система за грижа за кожата с витамин С и хиалуронова киселина – специално разработено средство за третиране на дълбоки мимически бръчки, предизвикани от свободни радикали и повтарящи се мускулни контракции, които се случват, когато се усмихвате, мръщите или присвивате очи.

Новата формула е вдъхновена от процедурата с инжектиран филър* и осигурява много високо ниво на защита на витамин С в комбинация със запълващата сила на хиалуроновата киселина. Тази нова формула е клинично доказана, че видимо намалява и поправя външния вид на всички основни мимически бръчки. Тя добавя мощ, насочена към бръчките и възстановяване на еластичността към Вашия ежедневен режим на грижа за кожата.

100% чистият витамин С се запазва в първата иновативна активираща капачка на ARTISTRY™, която съхранява чистотата и силата на витамин С, докато не бъде свежо смесен от Вас във Вашия дом.

*Резултатите не са еквивалентни на хирургически/козметични процедури.

 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ Система за грижа за кожата с витамин С и хиалуронова киселина

Системата за грижа за кожата с витамин С и хиалуронова киселина помага за намаляване на мимически бръчки с две мощни технологии:

 • Смес от хиалуронова киселина с двойно действие  Bi- Action, която увеличава влагата, за да се запълни кожата и работи на множество нива, за да обърне внимание на естествената загуба на хиалуронова киселина, която може да подчертае вида на мимическите бръчки.

Незабавно запълване на по-горните нива: В горните нива на повърхността на кожата, по-големи нишки от хиалуронова киселина с “по-голямо молекулно тегло” осигуряват незабавен ефект на запълване.

Овлажняване и гъвкавост на по-долните нива: Мънички частици хиалуронова киселина с “ниско молекулно тегло” увеличават и балансират вътрешните нива на влага на кожата, като я поддържат по-добре хидратирана и по-гъвкава с течение на времето.

 • Vita-C Комплекс е иновативна смес от 100% чист витамин С от одобрен от NUTRILITE™ екстракт от череша ацерола.

 

Новата формула спомага за подсилването на кожата, помага за намаляване на мимически бръчки и поддържа кожата в най-добрия й вид незабавно.

Усъвършенствана формула

В сравнение със Системата за грижа за кожата с витамин С и див ямс, ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Система за грижа за кожата с витамин С и хиалуронова киселина има ключови подобрения:

 • Тази система има най-високото количество витамин С, което някога е било предлагано от продукт за грижа за кожата на ARTISTRY™: 20% повече от предходната формула.
 • Осигурява забележителните 35% повече антиоксидантна защита.
 • Съдържа 100% чист витамин С в своята активираща капачка – за първи път в грижата за кожата ARTISTRY™.

 

Освен това, нашият нов продукт е съвместим с уреда ARTISTRY Dermasonic с режима Vitamin C.

 

Датa на въвеждане: 13 август 2018 г.

Предпродажбен период: 6 - 12 август 2018 г.

Предпродажбен механизъм:

За Платини и нагоре: 1 бр. с 10% отстъпка. Продуктите се поръчват на amway.bg.

За Посланици: без отстъпка, по 1 бр. от продукт. Поръчките трябва да бъдат изпратени на infobg@amway.com, придружени от доказателство за плащане.

 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ Система за грижа за кожата с витамин С и хиалуронова киселина

Каталожен номер: 120524  

Размер: 12 мл течност + 0,61 г прах

ЦЕНИ:

ТС: 25,93

БО: 76,52

Предпродажбена цена без ДДС: 68,87 лв.

Цена без ДДС: 76,52 лв.
 
Предпродажбена цена с ДДС: 82,64 лв.
 
Цена с ДДС: 91,82 лв.
 
Препоръч. цена на дребно: 123,96 лв.

 

 

 

 


ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ Advanced Vitamin C + HA Treatment

We are pleased to introduce the next anti-aging solution -  ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ Advanced Vitamin C + HA Treatment - specifically designed to treat deep expression lines caused by free radicals and repeated muscle contractions, which occur when you smile, frown and squint.

The new formula inspired by the Injectable Filler* procedure, delivers a very high level of Vitamin C protection, plus the plumping power of Hyaluronic Acid. Clinically proven to visibly reduce and repair the appearance of all major expression lines, this new formula adds wrinkle-targeting power and elasticity renewal to your daily skincare regimen.

100% pure Vitamin C is preserved in the first innovative Activating Cap of ARTISTRY™; that preserves the purity and power of the Vitamin C until mixed freshly at home by you.

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ Advanced Vitamin C + HA Treatment SKU: 120524  

 

Advanced Vitamin C + HA Treatment helps reduce expression lines with two powerful technologies:

 • Bi-Action Hyaluronic Acid Blend boosts moisture to plump skin and works on multiple levels to address the natural loss of Hyaluronic Acid (HA) that can accentuate the appearance of expression lines.

Immediate Plumping in Upper Levels: In the upper levels of the skin's surface, larger "high molecular weight" HA filaments provide an immediate plumping effect.

Moisture and Flexibility in Lower Levels: Tiny "low molecular weight" HA boosts and balances the skin's internal moisture levels, keeping the skin better hydrated and more flexible over time.

 • Vita-C Complex is an ingenious blend of 100% Pure Vitamin C from NUTRILITE™ - approved acerola cherry extract.
 • New formula supports the skin strengthening, helps to reduce expression lines and keeps skin looking its best instantly.

 

Improved formula

 

In comparison with ARTISTRY™ Vitamin C + Wild Yam Treatment, ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ Advanced Vitamin C + HA Treatment incorporates key improvements:

 • It has the highest amount of Vitamin C ever offered in an ARTISTRY™ skincare product — 20% more than the previous formula.
 • Provides a remarkable 35% more antioxidant protection.
 • Contains 100% Pure Vitamin C in its activating cap — a first for ARTISTRY™ skincare.

 

Our new product is also compatible with the ARTISTRY Dermasonic Device, with the Vitamin C mode.

Launch timing: 13th August 2018

Pre-sale timing: 6th August – 12th August 2018

Presale Mechanic: Platinum or higher: max. 1 per ABO with 10% discount. Ambassadors: max. 1 per Ambassador, no discount (the Ambassadors should send the orders to infobg@amway.com and they will be processed with cash payment on delivery).

During the pre-sale period, the product cannot be purchased in Amway Business Center Bucharest.

PRICES

Please see above for an overview of the prices

*Results not equivalent to surgical/cosmetic procedures.