Промоция ARTISTRY и персонализираните серуми ARTISTRY
Signature Select™

 
 
Поръчайте втория си комплект Artistry Signature Select, използвайки
допълнителното намаление! Поръчайте и други продукти Artistry, заедно с новия Ви
комплект Artistry Signature Select, за да постигнете 100 ТС и ще се класирате за още
едно намление от 24 лв* при следваща поръчка на персонализиран серум Artistry
Signature Select!
 
*допълнителен купон или отстъпка, приложени само в поръчка съдържаща поне 1
комплект персонализиран серум Artistry Signature Select, направена в месеците юли
или август 2019.

 

Ако сте наптрупали минимум 450 ТС ARTISTRY от поръчки, направени в периода
юни-август, съдържащи най-малко два комплекта персонализирани серуми Artistry
Signature Select, получавате намаление от 30% при закупуване на апарат Dermasonic
и10% намаление за трети серум.

 

 

Развивайте своя бизнес: нови партньори и нов обем с персонализраните серуми

 

ЮНИ


Проследяване на клиенти и на новорегистрирани:
Поискайте мнение от клиенти относно продуктите
Предложете мониторизиране чрез виртоалното риложение и/или програмирайте дермотест
Обяснете използвантео на купоните и намаленията
Предложете помощта си при пускане на поръчки


ЮЛИ


Проследяване на клиенти и на новорегистрирани:
Дермотест сесия
Повторно закупуване на серум, според случая
Не забравяйте да представите намалениeто, спечелено от първия серум
Предлагане на нови продукти за красота, според резултатите от дермотеста


АВГУСТ

Проследяване на клиенти и на новорегистрирани:
Покана за СПА/разкрасяване Dermasonic
Повторно закупуване на серум.
Не забравяйте да представите намаленито спечелено от предния серум
Препоръчайте Nutriliteна клиентите си


СЕПТЕМВРИ


Проследяване на клиенти и на новорегистрирани:
Анонсирайте нови продукти които се лансират
Поканете партньорите на събития Artistry Studio
Повторно закупуване на серум, според случая

 

 

 

Въпроси & Oтговори

Промоция Artistry + Персонализирани СерумиArtistry Signature Select


Условия: 


1. Закупете поне1 Комплект Серум Artistry Signature Selectпрез месец майи
2. Натрупайте минимум 450 ТС Artistry от поръчки направени в периода юни-август, съдържащи
най-малко 2 комплекта Персонализирани Серуми Artistry Signature Select


Получавате:
1. Намаление от 24 лв. (допълнителен купон), при закупуване на втория комплект серуми Artistry Signature Select, закупен в
периода 10-ти юни - 30-ти август
2. Намаление от 30% при закупуване на апарат Dermasonic и намаление от 10% при закупуване на трети комплект серуми Artistry
Signature Select.


Въпрос Как мога да се включа в тази промоция?
Отговор. От промоцията могат да се възползват всички, които закупят поне 1
Комплект Персонализиран Серум Artistry Signature Select (123754, 123755, 123756, 123757,
123758) през месец май, както и всички Посланници, които са закупили поне 1
Комплект Персонализиран Серум в периода на предпродажба (23-ти април –5-тимай)


Въпрос. Ако закупя 2 комплекта серуми през месец май, ще получа ли две намаления
Отговор.НЕ

Въпрос.Ако събера по-рано 450 ТС, мога ли да се възползвам от намалението за апартата
Dermasonic за по-ранно закупуване (през юни, юли, и тн.)?
Отговор.Можете да се възползвате от намалението за Dermasonic най-рано след 10-ти юли, ако
всички условия са изпълнени (минимум 450 ТС ARTISTRYи поне 2 комплекта
Персонализирани Серуми Artistry Signature Select