Късно подновяване през 2019 г.

 

 

Напомняме ви, че таксата за късно подновяване за текущата квалификационна (фискална) година може да бъде заплатена само до края на месец август 2019 г.

Съгласно договорните условия, всички неподновени до 31.12.2018 г. Amway регистрации са били временно деактивирани, до заплащане на таксата за късно подновяване.

Повторното активиране/подновяване на тези временно неактивни регистрации може да бъде направено чрез заплащане на таксата за късно подновяване на стойност 52,18 лв. за Член+/СБА и 16,96 лв за Член, само до 31.08.2019 г.

 

Повторното активиране/подновяване отнема 4 работни дни от момента на получаване на сумата в банковата ни сметка.

Молим след заплащане на таксата, да ни изпратите копие от платежното нареждане на адрес infobg@Amway.com.

 

За заплащане на таксата за късно подновяване са налични следните опции:

 

 1. Онлайн заплащане

 

 • След логин с потребителско име и парола в нашата уеб страница,

натиснете върху бутона Молба за деблокиране на профила.

 • Ще се покаже съобщение, че деблокирането изисква 24 часа.
 • На следващият ден или след изтичане на 24 часа от деблокирането,

влезте отново в нашата уеб страница с потребителско име и парола.

 • Таксата за късно подновяване ще бъде добавена във вашата количка, като трябва да добавите поне един продукт за най-малко 5 ТС.
 • В случай, че таксата за късно подновяване бъде премахната от количката,

поръчката ще бъде отказана.

 • Потвърждаването на подновяването ще бъде направено след изпращане

на поръчката от склада ни – ABG в Унгария.

 • След като деблокирате профила, трябва да направите поръчка за таксата за късно подновяване и да я заплатите –

с банкова карта, Trustly (или по изключение банков път). В случай, че не направите поръчката и не я заплатите, профилът ще бъде отново изтрит.

 

 1. Заплащане по банков път

 

 • Заплатете таксата за късно подновяване в банковата ни сметка, като не пропуснете да посочите

своя Amway номер, имена, а в основание за плащането - „късно подновяване“.

 

Важно!

• Вашата поръчка, включително таксата за късно подновяване, трябва да бъде направена в рамките на максимум 2 работни дни след повторното активиране на онлайн профила.

• Реактивирането на онлайн профила може да се извърши само веднъж.

• Ако повторното онлайн  активиране е извършено, но поръчката, включваща таксата за късно подновяване не е изпратена, регистрацията в Amway ще бъде деактивирана, а системата няма да позволи повторно активиране на онлайн профила.

• През последните 2 дни от месеца услугата за онлайн активиране не е достъпна.

 

 


 

Reminder! The Late Renewal of the Amway business can be done until the 31st of August 2019

According to the terms of the contract, the Amway businesses which were not renewed by 31.12.2018 have been temporarily deactivated until the late renewal tax payment.

The renewal/reactivation of the Amway units temporarily deactivated can be done through the payment of the late renewal fee. The late renewal feeshould be paid until 31.08.2019.

The late renewal feep ayment can be done:​

Online:

 • After logging in on the website with your username and password, click on unlock/reactivate account
 • A message will pop up, informing you that the process of unlocking/reactivating the account takes 24 hours
 • The next day, please log in on the website with your username and password
 • The late renewal tax will be automatically added to your cart together with a product worth minimum 5 PV
 • If the late renewal tax will be deleted from the cart, the order will be rejected
 • The validation of the renewal will be finished after your order will be delivered from ABG Hungary

 Atention!

 • Your order including the late renewal fee should be sent in maximum 2 working days after the online account reactivation.
 • The online account reactivation can only be done once.
 • If the online reactivation was done, but the order including the late renewal tax was not sent, the Amway unit will be resigned, and the system will not allow a second intent of online account reactivation.
 • The ABOs whose units were resigned can pay the late renewal tax through functional ATMs or online money transfer to Amway’s bank account .
 • In the last 2 days of the month the online reactivation service is not available.