Календар на онлайн обученията
през септември

 

02-ри септември, сряда: Dermasonic Ultimate Eye - Лансиране

21:00 ч. – 22:00 ч.

Обща аудитория

Треньор: Марина Фирова

Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/82950054766

ID: 829 5005 4766

 

03-ти септември, четвъртък - Комплекти “Зареждане“ и "Мама"

21:00 ч. – 22:00 ч.

Aудитория: Бизнес билдъри

Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/89881466537

ID 898 8146 6537

 

09-ти септември, сряда: Nutrilite – Отново на училище

21:00 ч. – 22:00 ч.

Обща аудитория

Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/89686264901

ID: 896 8626 4901

 

23-ти септември, сряда: Социални продажби - Как ефикасно да планирате дейностите си в социалните медии – част 1

21:00 ч. – 22:00 ч.

Обща аудитория

Треньор: Ралука Фелеа

Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/84936075537

 ID: 849 3607 5537

 

01-ви октомври, Четвъртък: Artistry Studio -  Комекция Shanghai - Лансиране

21:00 ч. – 22:00 ч.

Обща аудитория

Треньор: Марина Фирова

Линк за достъп:

Webinar ID