Оптимизация на Продуктовото портфолио

За да гарантираме, че имаме правилното портфолио, което е привлекателно и съответстващо за групи от различни клиенти / общности и пазари, ние се фокусираме върху:

  • Поддържане и непрекъснато усъвършенстване на нашите силни марки и продукти
  • “Пенсиониране” на остарели продукти или продукти с ниско представяне
  • Инвестиране в развитие на нови продукти и иновации, които ще ни помогнат да постигнем диференциация и ще увеличат пазарния ни дял

 

Всяко решеение за прекратяване на съществуващ продукт или лансиране на нов продукт е подкрепено от задълбочен анализ на данните за продажбите и проучване на пазара, което включва обратна връзка от вас като лидери. Като част от този процес, ние естествено вземаме предвид фактори като:

  • Най-актуалните пазарни тенденции
  • Промени в поведението на купуване, потребителско търсене и обратна връзка
  • Промени в разпоредбите, които ръководят глобалните и местните пазари
  • Общото търговско представяне и потенциал на продуктите

 

За да ви погнем да бъдете информирани и осведомени за най-актуалната информация, приложено ще откриете таблица, която съдържа информация относно най-актуалните лансирания на продукти, заменени продукти, както и прекратени продукти, планирани в момента.