Новото табло на Core Plus+

Имаме страхотни новини! Скоро вие и Собствениците на бизнес Amway (СБА) във вашата бизнес група ще имате достъп до новото табло на Core Plus+ . Динамичното онлайн табло, което показва информация в реално време за стимулите от Core Plus+ и други ключови аспекти от вашия бизнес - за да можете да издигнете своя успех до следващото ниво.

Използвайте таблото, за да проследявате своя напредък, докато работите върху постигането на лични цели и изграждането на дълготраен бизнес. Освен че показва информация за вашите приходи, таблото включва и инструмент за линиите на спонсорство, както и списък за наблюдение и отчети за действия, които да ви помогнат да управлявате своя бизнес и да обучавате екипа си.

 

Вашето собствено табло на Core Plus+ се подготвя за вас в Моят офис. Ще имате достъп до него от началото на септември 2020 г. Междувременно започнете да популяризирате това ново онлайн табло, което ви помага да останете на прав път в бизнеса си.

 

Очаквайте повече подробности за таблото на Core Plus+