Amway, Заедно от вкъщи

Повече от всякога в тези трудни времна сме решени да направим нещо повече от това просто да предложим за вас и вашите екипи продукти за дома. Ето защо създадохме Amway. Заедно у дома, едно сpециално онлайн място, където можете да  намерите полезна и актуална информация за това как да защитите вашите домове, здравето на общността и бизнеса си в този период.

Повече от 60 години ние предоставяме спокойствие и защита на безброй домакинства по света, с нашата ненадмината гама от продукти. Сега искаме да отидем по-нататък и да използваме нашия опит, за да ви предоставим надеждна онлайн информация и практически предложения.

Какво ви предлага Amway, Заедно от вкъщи:

През следващите седмици ние непрекъснато ще осигуряваме подкрепа и вдъхновение чрез нашите канали в социалните медии, както и специална страница в Amway Онлайн - вашето място, с полезни съвети и информация за вас, и вашата общност от клиенти. Обхващайки широк спектър от здравни и уелнес теми, ще намерите отговори на предизвикателствата пред които сме изправени всички - от това, как да се настроим към работата от дома и да управлявате бизнеса си в нова среда, до съвети за поддържане на физическа форма и поддържане на балансирана диета.

Ще има и специално посветено съдържание, което да помогне на вас и вашите партньори да се ориентирате успешно в бизнеса си в текущата ситуация, включително курсове и семинари на живо от Amway Академия, както и нашите най-нови новини, съвети и вдъхновение в нашите платформи за социални медии. Надяваме се, че ще ги намерите полезни и ще ги споделите с по-широката общност на Amway.

Предстоящите седмици ще бъдат предизвикателство за всички, ние искаме да знаете, че здравето и благополучието на вашите клиенти и вие сте от първостепенно значение, защото сме виднаги до вас.

 

#Amway

#togetherathome

 


 

In these times, more than ever, we want to do more than just offer personal wellness and home products to you, your teams and communities and customers. That’s why we have established Amway, Together at Home, a place to find helpful, up-to-date information on how to protect your homes, your health, your community and your Amway business during this time of crisis. 

For more than 60 years, we have been providing peace of mind and protection to countless households around the world, with our unrivalled range of products and now we want to go further and use our expertise to provide you with trusted information and practical suggestions, all collected in one place. 

What you can expect from Amway, together at home

Over the coming weeks we will be continuously providing support and inspiration via our Social Media Channels as well as a dedicated page on Amway Online – your one go-to place with useful tips, advice and information for you and your community of customers. Covering a wide range of health and wellness subjects, you will find suggestions on everything from how to adjust to working from home and manage your business in a new environment to tips for staying physically fit and maintaining a balanced diet.

There will also be dedicated content to help you and your downlines successfully navigate your business through the current climate, including courses and live seminars from Amway Academy, as well as our latest news, tips and inspiration across our online platforms. We hope you will find them useful and will share them with the wider Amway community.

While the weeks ahead will be challenging for everyone, we want you to know that you and your customers' health and wellbeing are our utmost importance because we are all in this together. 


#Amway


#togetherathome