Като част от текущата инициатива за унифициране на нашето портфолио на AMWAY HOME, бихме искали да Ви информираме за промяна в размера на продукт. Нашият популярен SA8 Концентриран течен перилен препарат, продаван до момента в oпаковка от 1,5 л, скоро ще бъде заменен с опаковка от 1 л.

Промяната в размера ще бъде придружена от промяна на каталожния номер от 110477 на 112532. В допълнение, цената на опаковката от 1 л на SA8  ще бъде променена, за да отрази новия размер. 

Концентрираният течен перилен препарат SA8 ще има нов дизайн на бутилката, който съответства на дизайна на нашия SA8 Baby Концентриран течен перилен препарат с омекотяващ ефект. Формулата и свойствата на продукта остават непроменени,
4-литровата опаковка на SA8 Liquid (110478) остава в продажба без никакви промени.

 

Нов размер, същата чудесна формула

С ексклузивната биоразтворима BIOQUEST™ формула, течният перилен препарат SA8 Liquid осигурява мощно, но нежно почистване за всички ежедневни тъкани. Искрящо бяло пране, по-ярки цветове и ефективно премахване на петна, дори при ниски температури като 15ºC!

Формулата на SA8 Liquid запазва същите мощни свойства - ние просто променяне формата и размера на бутилката! 

 

Характеристики и предимства

 • Дерматологично тестван
 • Чудесна стойност за цената
 • Не оставя вредни остатъци
 • Почиства във всички температури на водата
 • С ухание на чистота и свежест
 • Без фосфати, без белина
 • Предотвратява корозията на металните елементи и защитава тъканта от петна от ръжда
 • Ефективен за пране на спортни дрехи

 

 

 

 

As part of our ongoing initiative to unify our AMWAY HOME portfolio, we’d like to inform you of a product size alteration. Our popular SA8 Liquid Concentrated Laundry Detergent– previously supplied in a 1.5-liter bottle – will soon be supplied in a 1-liter bottle.

The change in size will also be accompanied by a change of SKU number from 110477 to 112532. In addition, the price of the 1-liter SA8 Liquid will be amended to reflect the new size.

SA8 Liquid will also feature a new bottle design, which matches those of our SA8 Baby Concentrated Liquid Laundry Detergent with softening effect. The product formula and product properties will remain unchanged, 4-liter SA8 Liquid (110478) remains in our offer and sale without any changes.  

New Size, Same Great Formula

Featuring the exclusive biodegradable BIOQUEST™ Formula, SA8 Liquid delivers powerful, yet gentle cleaning for all everyday fabrics. Whiter whites, brighter colours and effective stain removal, even at temperatures as low as 15ºC!

SA8 Liquid formula retains the same powerful properties - we’re simply changing the shape and size of the bottle!

 

8 Liquid Features and Benefits

 • Dermatologist-tested
 • Long-lasting, great value for money
 • Leaves no harmful residue
 • Cleans in all water temperatures
 • Fresh clean scent.
 • Phosphate free, no bleach
 • Inhibits corrosion of metal and protects fabric from rust stains.
 • Good for laundering sport clothes

 

Available soon in 1 liter!