Промени във физическото присъствие (Amway Business Centers)

В световен мащаб Amway преследва дългосрочна стратегия, която наричаме A70, която ни кара да гледаме напред и ни показва как трябва да изглежда нашия бизнес, когато отбелязваме 70-годишнината на Amway в края на това десетилетие. Фокусът на тази стратегия е да направи 10 пъти по-лесно за СБА да привличат и задържат клиенти. Това е амбициозна визия, която изисква големи инвестиции в дигитален опит, нови вълнуващи продукти и подобрения на компенсационния план на СБА.

Тъй като дигиталното и социалното бързо се превръщат във вашите основни канали за ангажиране, ние трябваше да оценим ролята на бизнес центровете за разговорите лице в лице, на нашите пазари. Трябва да инвестираме повече в дигитални платформи и вериги за доставки и възможности за доставка, които ще подкрепят бъдещето на нашия бизнес. Въпреки че тези места са били използвани от СБА като пространства за срещи, ние трябва да сме по-гъвкави в това как поддържаме срещите си навсякъде и по всяко време, без да се ограничаваме до няколко географски места. Срещите трябва да се случват където има амбициозни предприемачи и ние трябва да работим с всички вас, за да се случи това.

Въз основа на нашите оценки на тези ценнни центрове, как най-добре да инвестираме в дигиталното, веригата за доставки и бъдещето на нашия бизнес, решихме да затворим нашите центрове за бизнес услуги в Лисабон, Барселона, Мадрид, Милано, Рим и Букурещ. Предвид удължения период от време, в който тези съоръжения вече са затворени поради ограниченията на COVID-19, решихме, че няма смисъл за бизнеса да ги отваряме отново. Моля, обърнете внимание, че достъпът до центровете за обслужване на продукти ще продължи в Южна Африка, Украйна * и Гърция поради възможностите на местната инфраструктура и навиците за покупка. 

(* Моля, обърнете внимание, центърът за обслужване на продукти в Украйна, който наскоро беше отворен, временно е затворен до началото на юли, тъй като ние бяхме информирани, че някой, който е в центъра е положителен за COVID-19. Затварянето ще позволи широко почистване и ще гарантира здравето и безопасността на нашите ABOs и служители преди повторното им отваряне. В съответствие с нашия ангажимент за прозрачност, всички СБА и клиенти, посетили центъра, са уведомени.)

Също така планираме да преместим централата на Iberia от Барселона в нов офис в Мадрид, както и да затворим офиса си във Варшава и да консолидираме нашите бизнес дейности в Краков, Полша. И двете промени в офиса ще се случат по-късно тази година, така че засега текущите офиси ще останат достъпни за СБА.

Доволни сме, че успяхме да предложим на повечето служители в засегнатите бизнес центрове други роли в рамките на компанията, използвайки обширните познания за СБА и бизнеса. Всъщност с този ход увеличаваме възможностите си за поддръжка на клиенти в отговор на търсенето на СБА. На членовете на екипа, засегнати от затварянето на нашите офиси, ще бъде предоставена възможността да работят от дома си, както досега в продължение на три месеца, или да се преместят в ново консолидираните офиси.

През последните няколко месеца видяхме невероятен капацитет от страна на СБА и служители за промяна и за откриване на нови и по-добри начини за управление на нашия бизнес. Ще продължим да работим с вас за подобряване на нашата платформа за електронна търговия, дигиталните инструменти, поддържащи вашия бизнес, възможността да се срещате и да сътрудничите с други онлайн, както и услугите за доставка, за да стигнат бързо продуктите на Amway до мястото, където е необходимо.