Знаете ли, че 97,7% от жените имат повече от едно предизвикателствo за своята кожа? Подгответе се за нова ера в персонализираната грижа за кожата, където можете да адресирате множество предизвикателства с един продукт – Персонализиран серум Artistry Signature Select™. За първи път, вие и вашите клиенти можете да имате решение за грижа за кожата, което е уникално за вас. Продължавайте да четете, за да научите повече за уникалните ползи на серумите и да откриете защо персонализираните решения имат значение за вашата кожа.

Защо серум? Просто е: серумите са по-бързо действащи и съдържат 2,5 пъти повече съставки с ключово представяне в сравнение с хидратиращи кремове на ARTISTRY.

Ексклузивна опаковка, нашата най-усъвършенствана технология за грижа за кожата досега, персонализиран подход – всичко това е обхванато в новите Персонализирани серуми Artistry Signature Select.

Персонализираните серуми Artistry Signature Select предлагат уникално мощно решение за грижа за кожата, създадено точно за теб. Добре дошли в новата ера на персонализираната грижа за кожата.

 

Усъвършенствайте вашия ежедневен режим за грижа за кожата

За да получите максимално добри резултати, включете вашия личен персонализиран серум като част от холистичен режим за грижа за кожата от 4 стъпки:

  1. Почистете лицето
  2. Нанесете тоник
  3. Третирайте конкретни предизвикателства за кожата с Персонализиран серум Artistry Signature Select и с уреда ARTISTRY Dermasonic
  4. Хидратирайте лицето и зоната на очите*

 

Наличност на продуктите

Предпродажба: 23ти април 2019 г. – 5ти май 2019 г.                            

Механизъм на предпродажба:                                                              

Платини и нагоре: 10% отстъпка за 1 бр. от продукт на СБА с пълни ТС/БО и неограничени количества без отстъпка. Поръчва се на amway.bg

Посланици: по 1 бр. от продукт на СБА без отстъпка. Поръчките трябва да бъдат изпратени на infobg@amway.com, придружени от доказателство за плащане.

Официална дата на въвеждане на пазара: 6ти май 2019 г.

Инструменти за подкрепа на бизнеса

Препоръчвайте с увереност и развивайте вашия бизнес за красота още повече

Приложение ARTISTRY™ Virtual Beauty

За да научите повече как да създадете вашия персонализиран серум, от 10 юни изтеглете новото приложение ARTISTRY™ Virtual Beauty от Google Play или iOS App Store. Направете селфи, анализирайте кожата си и получете персонализирани препоръки за грижа за кожата, като можете да проследявате вашия прогрес и да ползвате други функционалности.

Моля, посетете www.amway.bg за по-подробна информация за продукта и за поръчки.

Използвайте социалните медии, за да споделите личния си опит!  

    #personalizedserum #artistryserum #mysignaturemix

Цени*

 

 


 

Did you know that 97.7% of women have more than one skin concern? Get ready for a new era in personal skincare where you can address multiple skin concerns in one product: Artistry Signature Select Personalized Serum. For the first time ever, you and your customers can have a skincare solution that’s unique to you. Read on to learn about the unique benefits of serums and find out why personalization matters for your skin.

Why serum? It’s simple: serums are faster-acting and contain 2.5 times more key performance ingredients compared to ARTISTRY™ cream moisturizers.

Exclusive packaging, our most advanced skin technology yet, personalized approach is all about new Artistry Signature Select™ Personalized Serums.

Artistry Signature Select™ Personalized Serums offer a uniquely powerful skincare solution made just for you. Welcome to a new frontier in personal beauty.

Enhance your daily skincare routine

To get the very best results, integrate your own personalized serum
as part of a four-step holistic skincare regime:

  1. Cleanse face
  2. Apply toner
  3. Treat specific skin concerns with Artistry Signature Select Personalized Serum and ARTISTRY Dermasonic Device
  4. Moisturize your face and eye area*

 

 

*Choose the hydrator according to your skin type.


Product availability

 

Pre-Sales duration: April 23rd, 2019 – May 5th, 2019
Pre-Sales mechanics: For Platinum and Up: 10% discount for 1 each/SKU, full PV/BV, unlimited at full price.

The Ambassadors can purchase 1 each/SKU at full price, by sending their orders to infobg@amway.com.

During pre-sales, the products are not available in Amway Business Center.

Official launch date: May 6th, 2019

Business Support Tools

Recommend with confidence and build your beauty business
even further with:

ARTISTRY™ Virtual Beauty App

To learn more about how to create your own personalized serum mix, download the new ARTISTRY™ Virtual Beauty App from Google Play or the iOS App Store. Take a selfie, analyse your skin and get personalized skincare recommendations, track your progress and more!

Please visit www.amway.bg to find out more detailed product information and for download link, after April 15.

Use social media to share your personal experience!  

#personalizedserum #artistryserum #mysignaturemix

Product brochure sold as 1 unit

Order Number: 292297

Available for sale on Amway Online from May 16th

Or get a free brochure for orders of at least 70 PV on the same invoice of NUTRILITE and ARTISTRY products from April 15 – while stock lasts or latest by May 15*

Brand PPT
Available in the Library section on Amway Online from May 6th

Product video
Available on Amway Media Server from May 6th

How to Mix video
Available in the Library section on Amway Online and on Amway Media Server from May 6th

Frequently Asked Questions document
Available in the Library section on Amway Online from May 6th

 

Prices

Please see above an overview of the prices.