Време е да грабнете нови възможности и да създадете собствено приключение с XS!

Представяме Ви XS™ Златен корен плюс – хранителна добавка под формата на таблетка, която съдържа 4 естествено извлечени растителни концентрата и витамин C. 

Златният корен, познат още под името Родиола, расте в дивата природа в сибирските части на Арктика, където фермерите устойчиво го събират, за да доставят одобрен от Nutrilite Златен корен. 

Витамин С е включен, за да допринесе за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия и за нормалната психична функция.

Независимо къде Ви води приключенският живот, продължавайте напред с новия XS Златен корен плюс.  

 

Продължавайте напред с XS™ Златен корен плюс

 • Продуктът носи печат „създаден с одобрен от Nutrilite Златен корен, така че можете да бъдете сигурни, че Златният корен е отгледан, като са използвани практики на устойчиво земеделие, и че е съвместим с високите стандарти на марката NUTRILITE.
 • Всяка таблетка е заредена с 30 мг витамин С, който допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия и за нормалната психична функция.
 • Използвани са листа от зелен чай, за да се създаде екстракт от зелен чай, осигуряващ прилив на 75 мг естествен кофеин във всяка порция.
 • Черешата ацерола и спанакът допълват натурално извлечените концентрати; те са отгледани и събрани с използване на устойчиви методи без токсични химикали или пестициди в нашите ферми Nutrilite – Ранчо Ел Петакал в Мексико и Фазенда Нутриоганика в Бразилия.
 • Тази хранителна добавка е нискокалорична, без изкуствени аромати, оцветители или добавени консерванти.

 

Как трябва да използвате XS Златен корен плюс?

 • Възрастните трябва да приемат 1-2 таблетки на ден, като не надвишават количеството от 2 таблетки на ден.
 • Когато използвате този продукт, за да подкрепите ежедневните житейски приключения, той може да се приема по всяко време; за чувствителните към кофеин обаче, препоръчваме да го приемат сутрин или следобед.
 • Когато добавяте XS Златен корен плюс към тренировка или спортна дейност, го приемайте 15-60 минути преди заниманията, за да осигурите прилив на естествен кофеин.

 

 

Купете XS™ Златен корен плюс преди официалната дата на въвеждане!


XS Златен корен плюс ще бъде на разположение от 4-ти март като част от промоционален комплект. Този комплект включва 3 продукта XS за подкрепа на тренировките от началото до края, и ще се предлага със специална промоционална отстъпка.

XS Златен корен плюс включва зелен чай, който осигурява тласък на естествено извлечен кофеин. XS Електролитна напитка помага да заредите тренировката си с ключови електролити и подхранващи физическата активност  въгледхидрати; 29 грама протеин във всяка порция на XS Хидролизиран суроватъчен протеин на прах подкрепят развитието на мускулна маса и възстановяването след тренировка.

 

Дата на въвеждане:

Официално въвеждане на продукта: 18-ти март 2019 г. XS Златен корен плюс ще бъде на разположение като постоянен продукт в нашето портфолио.

Комплектът с XS™ Златен корен плюс ще бъде наличен в периода: 4-ти март   30-ти юни 2019 г.

(включва 3 продукта: XS™ Златен корен плюс, XS™ Електролитна напитка, XS™ Хидролизиран суроватъчен протеин на прах) с 5% отстъпка.

Презентация на марката и често задавани въпроси ще бъдат на разположение в Библиотекатав раздела Бизнес информация" на Amway Online: https://www.amway.bg/business-info/library
 

За по-подробна информация и за поръчки посетете www.amway.bg.

Цени:


XS™ Rhodiola Plus

It’s time to seize new possibilities and create your own XS adventure!

Introducing XS™ Rhodiola Plus, a high-impact food supplement in tablet form containing 4 naturally derived plant concentrates plus Vitamin C. 

Rhodiola grows in the wilds of the Siberian Arctic, where farmers sustainably harvest it to deliver Nutrilite approved rhodiola. 

Vitamin C is included to contribute to normal energy yielding metabolism and psychological function.

 Whatever adventure life takes you on, keep it going with the all new XS Rhodiola Plus!  

    Keep it going with XS™ Rhodiola Plus

 

 • It starts with the “made with Nutrilite approved rhodiola” seal, so you can feel confident Rhodiola is grown using sustainable farming practices and is compliant with high NUTRILITE brand standards.

 

 • Each high impact tablet is packed with 30 mg of Vitamin C, supporting normal energy-yielding metabolism and psychological function.

 

 • Green teas leaves are used to create green tea extract, delivering a 75 mg boost of natural caffeine in each serving.

 

 • Acerola Cherry and Spinach complete the naturally derived concentrates; they are grown and harvested using sustainable methods without toxic chemicals or pesticides at our Nutrilite farms, Rancho el Petacal, Mexico and Fazenda Nutriorganica, Brazil.

 

 • It finishes as a low-calorie supplement, no artificial flavours, colours or added preservatives.

 

How should you use XS Rhodiola Plus?
 

 • Adults should take 1-2 tablets per day without exceeding the amount of 2 tablets per day.
 • When using this product to support life’s daily adventures it can be taken anytime; however, for those who are sensitive to caffeine we suggest taking it in the morning or afternoon.
 • When adding XS Rhodiola Plus to a workout or sports activity, take it 15-60 minutes before for a boost of naturally derived caffeine.

 

Get XS™ Rhodiola Plus before the official launch date!


XS Rhodiola Plus is available starting March 4th as part of the XS Rhodiola Plus Launch Bundle.  This Bundle is designed with 3 XS products to support a workout from start to finish, offered at a special 5% promotional discount.

Rhodiola Plus delivers green tea providing you with a boost of naturally derived caffeine. XS Electrolyte Drink helps fuel your workout with key electrolytes and replenishing carbohydrates; 29 grams of protein in each serving of XS Hydrolyzed Whey Protein Powder support muscle mass growth and recovery post workout.

Launch timings:

Product launch: 18th March 2019 - XS Rhodiola Plus available as a permanent item.

Launch bundle: March 4th – June 30th

(includes 3 products: XS™ Rhodiola Plus, XS™ Electrolyte Drink, XS™ Hydrolyzed Whey Protein Powder) at a 5% discount.

 

Brand PPT and FAQ will be available via the “Library” in the “Business Info’ tab on Amway online starting with the 18th of March: https://www.amway.bg/business-info/library
 

Visit www.amway.ro to find out more detailed information and for order placement.

Prices: Please see above.