НОВИ Amway Каталог и

Ценова листа

Вече знаете какво прави каталога на Amway толкова популярен - това е красивото и интуитивно представяне на нашите фантастични продукти за красота, гамата за хранене и изчерпателната колекция от практически артикули за дома... всичко близо до вас, на едно място, винаги когато имате нужда от тях.

От 2-ри март ще бъде наличен наскоро актуализираният каталог с продуктите на Amway.

Нов креативен дизайн ще привлече вниманието ви и ще ви помогне да научите повече за новите продукти, както и за любимите ви вече съществуващи продукти.

В тази най-нова версия на каталога са включени нови допълнения, като: ARTISTRY STUDIO™ Tokyo edition, продукти TRUVIVITY BY NUTRILITE™ OxiBeauty и Концентриран течен препарат за пране на цветни и черни дрехи AMWAY HOME™ SA8™ Color.

Продуктов каталог март 2020 г.

Комбинацията винаги е по-добра

В живота има толкова много неща, които са "по-добри заедно". Концепцията важи и за вашата грижа за кожата. Нашата кожа толкова лесно бива повлияна от толкова много вътрешни и външни фактори. За още по-персонализирани нужди на кожата, можете да намерите информация за комплектите Better Together в продуктовия каталог.

ПОГЛЕД КЪМ ПРАВИЛНИТЕ ДОБАВКИ ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ

В нашия натоварен живот нямаме ресурси да намерим правилните решения за някои от предизвикателствата които са пред нас. Ето защо, ние сме събрали NUTRILITE ™ комбинации от продукти, които могат да адресират определени проблеми или нужди, с които се сблъсквате в момента.

Обновена СБА Ценова листа

Ценовата листа също е актуализирана, за да предостави на вас и вашите клиенти - най-актуалната информация за цените, в сила от 16-ти март. Тя включва нова стратегия за ценообразуване с увеличение на цените от 2.50% и ново съотношение на ТС / БО което също ще бъде коригирано на 3.08490.

Новият продуктов каталог на Amway и Ценовата листа за СБА ще бъдат налични от 2-ти март.

Вие автоматично ще получите безплатно копие от новият Продуктов Каталог и Ценова листа при първата поръчка, направена през периода 2-ри - 16-ти март (или до изчерпване на количествата). И двата продукта също са включени в стартовия комплект за нови СБА.

При поръчка използвайте следните номера за поръчки:

Продуктов каталог – номер за поръчка: 239065

Ценовата листа за СБА- номер за поръчка: 118408

 

Желаем ви просперираща и приятна 2020 година!

 

Цени*

Моля, вижте цените по-долу.

               

Каталожен номер:

Продукт

Размер

ТС

БО

Цена без ДДС

Цена с ДДС

Цена на дребно

239065

Продуктов каталог

1 бр.

0,00

0,00

3,92

4,70

4,70

118408

СБА Ценова листа

1 бр.

0,00

0,00

1,95

2,34

2,34

 

 


NEW Amway Catalogue and Price List

You already know by now what makes the Amway catalogue so popular – it’s the beautiful and intuitive presentation of our fantastic Beauty products, the Nutrition range, and the comprehensive collection of practical Home & Living essentials… all close at hand, in one place, wherever and whenever you need them.

From 2 March, a newly updated Amway product catalogue will be available.

A new creative design will grab your attention and help you learn more about new products, as well as your favourite existing products.

Included in this latest version of the catalogue are new additions, such as: ARTISTRY STUDIO™ Tokyo Edition, TRUVIVITY by NUTRILITE™ OxiBeauty products and AMWAY HOME™ SA8™ Color Liquid Detergent.

The March 2020 Product Catalogue

A combination is always better than one

There are so many things in life that are “better together”. The concept holds true for your skincare as well. Our skin is so easily influenced by so many internal and external factors. For even more personalized needs of skin, you can find information about Better Together bundles into Product Catalogue as well.

THE RIGHT SUPPLEMENTS FOR YOUR NEEDS AT A GLANCE

In our busy lives we do not have the resources to find the right solutions for some of the challenges. Therefore, we have put together NUTRILITE™ product combinations which can address certain concerns or a need you might be facing at present.

Updated ABO Price list

The Price List has also been updated to give you – and your customers – the most up-to-date pricing information, effective from 16th of March. This includes a new pricing strategy with 2.9 % increase, with a new BV/PV ratio that increases accordingly to 7.089.

The new Amway Product Catalogue and ABO Price list will be available from 2 March.

You will automatically receive a free copy of both the Product Catalogue and Price List with your first order placed during the period 2-16 March (or until stock lasts). Both items are also included in the Start Kit for new ABO’s. 

When ordering, please use the following order numbers: 

Product Catalogue - order no. 239065 
ABO Price List - order no. 118408


We wish you a prosperous and enjoyable 2020!