Оптимизация на портфолиото 

Наличието на отлични марки и продукти винаги е от ключово значение за гарантиране на успеха на бизнеса Amway.

Както сме комуникирали преди, това включва непрекъснато процес на лансиране на нови продукти, които са вълнуващи за СБА и клиентите, акцентиране на иновациите в нашите съществуващи продукти и прекратяване на някои продукти, които не се представят достатъчно добре при продажбите. През септември 2021 г. Artistry ще стартира изключително вълнуваща трансформация, която включва нови продукти, помагащи да разкрият кожа със здрав вид без компромиси. За да осигурим пространство за тези вълнуващи нови допълнения, обаче, трябва да се сбогуваме с нашите продукти за грижа за кожата Artistry Youth Xtend и Artistry Hydra-V. Artistry ще остане марка, на която можете да се доверите и с която да се гордеете да представлявате. В същото време с новите допълнения ще бъдете по-добре оборудвани да адресирате нуждите на своите клиенти. Очаквайте повече информация за това през предстоящите месеци.

Ние разчитаме на вашата непрекъсната подкрепа и ангажираност с тези развития във вашите мрежи от СБА и очакваме да подкрепим вашия успех с най-силното портфолио от продукти. За да ви помогнем да бъдете информирани и осведомени за най-актуалната информация, приложено ще откриете таблица, която съдържа информация относно най-актуалните лансирания на продукти, заменени продукти, както и прекратени продукти, планирани в момента.

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус: Февруари 2021 г. Датите на влизане в сила са обект на промени, въз основа на пазара.
Моля, обърнете внимание “Всички европейски пазари” винаги включва Южна Африка.

Колекция с ограничен живот: Този продукт е лансиран за ограничено време.

 

Замяна с нов продукт: Вместо този продукт се препоръчва друг привлекателен продукт.
Търговско представяне: Този продукт ще бъде прекратен поради ниски продажби на посочените пазари.

 

 

 

 

 

 

 

Статус: Февруари 2021 г. Планираните дати на лансиране са базирани на настоящи планове.
Моля, обърнете внимание “Всички европейски пазари” винаги включва Южна Африка