Изберете език:
BG
  • 1Основна информация
  • 2Данни за контакт
  • 3Друга информация
  • 4Условия и съгласие за ползване
  • 5Подписване на формуляр за регистрация

РЕГИСТРИСТРАЙТЕ СЕ като Член +

Добре дошли! Радваме се, че сте тук. Вие сте само на 5 лесни крачки от това да станете Член+. Хайде да започваме - ще отнеме само няколко минути. Преди да започнем, моля уверете се, че Вашата лична информация и номера на спонсора са под ръка.

След като попълните формуляра, Вие ще бъдете регистрирани и ще получите номер на Член+. Тогава ще можете да купувате продукти и да разпечатате Вашия регистрационен формуляр, който трябва да подпишете и да ни изпратите, за да завършим Вашата регистрация.

Грешки при проверката на формуляра

Основна информация

Име: Фамилия: 
Пол: Дата на раждане: 
Държава на раждане: 

Детайли за влизане в Amway Online

Когато създавате Вашето потребителско име, имайте в предвид, че то ще излиза най-отгоре на личната ви Amway страница.
Парола: 
Вашата парола е: слабаслабаслабасреднасреднасилнамного силна
Препоръчително: поне шест знака, една голяма буква и един специален знак
Потвърдете паролата: 
Ще имате възможност да проверите Вашия е-mail адрес след регистриране. Ще го използваме за да Ви изпращаме новини и други известия.

Amway спонсор

Международен спонсор

Международен спонсор: Собственик на бизнес Amway, който въвежда друго лице на друг Amway пазар във възможността за бизнес с Amway.
Номер на спонсора:*
Фамилно име на спонсора:*
Кандидатствате ли за повече от един бизнес?:*Повече от един бизнес означава, че вече притежавате бизнес на друг Amway пазар.
Отговаряте ли на критериите за квалификация минимум платина на друг пазар AMWAY?:*
Моля, посочете държавата и вашия номер на СБАНомер на СБА:*Фамилно име на СБА:
За да учредите повече от един бизнес на друг пазар, в момента трябва да сте минимум квалифицирана Платина на който и да е пазар Amway. Тъй като не отговаряте на горното изискване, кандидатурата не може да се финализира успешно. Моля, обърнете се към Вашето местно дружество Amway.

Проверка на сигурността

Въведете символите от картината по-долу:
ОтказСледващ
 
Ajax грешка

Имаше проблем при комуникацията със сървъра. Изгубихте ли мрежова свързаност поради някаква причина? Моля, опитайте да презаредите страницата или извършете Вашето действие отново.