image/png;;;326576.png

Отговорни

Ние вярваме, че успешната компания означава много повече от това да продаваш висококачествени продукти. Нашата програма за корпоративна социална отговорност е основана на три стълба: хора, продукти и производителност.

Повече информация може да намерите в Европейския доклад за корпоративна отговорност (само на английски език), който може да свалите от тук:
http://news.amway.de/corporate-responsibility/european-cr-report-2014/

  • image/jpeg;;;1.jpgХора
  • image/jpeg;;;2.jpgПродукти
  • image/jpeg;;;3.jpgПостижения

Хора

image/png;;;people.png

Хора

Хората са нашият най-ценен актив. Бизнесът ни дължи успеха си на нашите служители и на собствениците на Amway бизнес, всички от които ние подкрепяме напълно, като им помагаме да реализират напълно своя потенциал. За собствениците на Amway бизнес ние предоставяме безплатни обучения за изграждане на уменията необходими за по-добро бъдеще. Нашите бизнес възможности са отворени за всички, като всеки има равни шансове и права, и ние работим заедно като честни и надеждни партньори.

Ние вярваме, че предприемачеството е врата към нови възможности и лична реализация. Работейки съвместно със самонаети дистрибутори през последните повече от 50 години, ние насърчаваме предприемачеството в обществото, особено сред хората на над 50-годишна възраст, с цел да култивираме уменията, знанието и опита на представителите на тази важна възрастова група. Целта е да придобием повече представа за отношението и нуждите им, като обединим заинтересованите лица и помогнем за популяризирането на предприемачеството на 50 + .

Нашите служители се радват на работна среда, в която насърчаваме многообразието, гарантираме високи стандарти по отношение на здравето и безопасността и осигуряваме доходи и възможности за развитие и обучение.

 

Продукти

image/png;;;products.png

Продукти

Нашите подобряващи живота продукти, експертен опит и възможности ще помогнат да променим света, преодолявайки проблемите със здравето и благосъстоянието на хората. Ние използваме тези основнни качества на нашите супер марки, за да се справим с проблемите на обществото.

Кампанията The NUTRILITE™ Power of 5 активно се ангажира с борбата срещу недохранването при децата под петгодишна възраст чрез повишаване на осведомеността по въпроса и генериране на средства. Заедно с нашия глобален партньор CARE, ние използваме средставата, за да осигурим специално разработени микроелементи NUTRILITE™ Little Bits на засегнатите деца.

Повече информация може да намерите тук: : www.amway.bg/power-of-5

Постижения

image/png;;;performance.png

Постижения

Ние постигаме стабилна производителност като развиваме нашия бизнес по социално отговорен начин, като същевременно непрекъснато подобряване околната среда. Amway счита, че изграждането на разбиране за околната среда, в която живеем, и положителния принос, които отделни личности и общности могат да направят (например чрез почистване на паркове или намаляване на потреблението на енергия), е ключът към създаване на устойчиво бъдеще. Всяка година ние разширяваме нашата ангажираност с иновативни и сериозни инициативи за опазване на нашия свят за бъдещите поколения.