image/png;;;03.png

Иновация

От излизането на първия продукт на пазара преди повече от 50 години, Amway не е напускала челните редици на научно-изследователската мисъл. Оперирайки 100 изследователски лаборатории по света, Amway непрекъснато разработва нови продукти и модернизира класическите си продукти, за да предостави на своите клиенти възможно най-доброто.

Всеки нов продукт се подлага на изключително стриктни тестове, за да се гарантира, че отговаря на най-високите стандарти за качество. Многобройните сертификати от трети страни показват, че Amway успява в стремежа си да създава продукти, на които хората могат да имат доверие.

Знаехте ли, че?

Amway оперира 100 лаборатории по света

с персонал от близо 1000 учени, инженери и технически специалисти. Професионалистите от научно-изследователските отдели на Amway са получили повече от 1200 патента и са публикували повече от 400 труда във водещи специализирани издания.

 

Близо 6000 акра обработваема земя

се управлява от Nutrilite в САЩ, Мексико и Бразилия. Растенията се отглеждат и реколтите се събират в съгласие с природата – чрез устойчиви методи, без употребата на химикали.