image/png;;;04_sm.png

 

 

Общността на Amway

Предприемчивите, проактивни хора могат да постигнат много сами – но заедно те могат да постигнат дори още повече. Когато станете Собственик на бизнес Amway, Вие се присъединявате към глобална общност, която подкрепя Вашите усилия да развивате търговска дейност и приветства постиженията Ви.

  • Как се постига целта?
  • image/jpeg;;;4.jpgРегистрирай се като Собственик на бизнес Amway

Как се постига целта?* Възнаграждението се изчислява въз основа на обема осъществени продажби. Само Собственици на бизнес Amway, които са регистрирали своята дейност при компетентните публични органи, могат да извършват продажби и да печелят възнаграждения за услуги.
** Груповите възнаграждения се изчисляват въз основа на груповия обем продажби.

Как се постига целта?

С Amway винаги има възможности за развитие: от просто продажба на продукти и печелене от разликата в цените на дребно, до изграждане на група от други Собственици на бизнес Amway и печелене на възнаграждения до 21%, както и до спечелване на ексклузивни пътувания до изумителни места. С разрастването на бизнеса Ви, Вашите награди също ще растат!