Регистрирайте се като клиент сега, за да получите 12% отстъпка за всички продукти!

Количество:

  Този лесен за използване спрей за предпране е с деликатен аромат и премахва петна от краве масло, мазнини и сосове. Едно бързо впръскване има изключителен ефект върху всякакви подлежащи на пране дрехи, с устойчиви цветове (с изключение на коприна и вълна) и е особено полезен при премахване на мръсотията от яки и маншети

  • SA8™ Спрей за предпране съдържа уникална комбинация от разтворители и повърхностно активни вещества, които разграждат мазните петна без да е необходимо търкане или накисване
  • Аерозолния спрей е изключетелно лесен за употреба
  • Има деликатен цитрусов аромат
  • SA8™ Спрей за предпране не съдържа хлорофлуоровъглеводороди (НХХФВ)
  • С един флакон от 400 мл е могат да бъдат почистени яките и маншетите на 80 ризи!

  За подробен списък на съставките, моля кликнете тук.

  Име на съставка CAS # Име
  Linear Alkyl Benzene 67774-74-7 Разтворител
  C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Нейонно повърхностно активно вещество
  Isobutane 75-28-5 Пропелент
  Propane 74-98-6 Пропелент
  Propylene Glycol 57-55-6 Разтворител
  Fragrance Proprietary - see IFRAorg.org Аромат

  SA8™ Спрей за предпране може да бъде използван за всякакви подлежащи на пране дрехи, с устойчиви цветове включително и такива, които не се гладят

  • Напръскайте от разстояние 15 см от дрехата
  • Впръскайте директно върху петното
  • Изперете както обикновено

  За най-добри резултати, третирайте петната възможно най-скоро след появата им. За упорити петна може да се наложи повторна обработка с препарата.


  Внимание:

  • Не използвайте върху копринени и вълнени тъкани
  • Да не се впръсква върху боядисани повърхности, перални машини или сушилни.

  ОПАСНО. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Изключително запалим аерозол. Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенетозабранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. Да не се пробива и изгаря дори следупотреба. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122 °F. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължениена няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите: Потърсетемедицински съвет/помощ. Да се съхранява извън обсега на деца.