Количество:

  Количество:

   SA8™ Белина за всяка материя предлага мощна почистваща ефективност с безопасна за цветовете нехлорна белина за разнообразие от тъкани и повърхности. Защо ще ви хареса?

   Защо ще ви хареса?

   Ние искаме нашите дрехи да изглеждат искрящи, ярки и като нови, независимо колко пъти ги перем. SA8 Белина за всяка материя ви помага да постигнете точно това. Този мощен избелващ препарат е базиран на кислородна белина, вместо хлор, затова почиства без да избледнява интензивността на цветовете.

   Изключително многообразна, SA8 Белина за всяка материя ефективно третира всички типове органични петна и миризми върху разнообразие от тъкани у дома, включително килими. В допълнение, можете да използвате SA8 Белина за всяка материя за почистване на фуги, душа, мивки, дървени платформи и тераси, цимент, кошчета и контейнери за боклук, аквариуми, огради, палатки и много, много други.  

    

   Какво трябва да знаете?

   • Нежна към цветовете при всички температури.
   • Подходяща за дрехи, килими и други повърхности.
   • Мощен препарат, който премахва и най-упоритите петна.
   • Премахва петна от кафе, вино, сок, домашни любимци и т.н.
   • Когато се използва при предварително накисване, е изключително ефективна върху упорити петна.
   • Не използвайте върху коприна или вълна.
   • По-екологична опаковка от предходната пластмасова бутилка.
   • С 99,5% активни съставки, тя е концентрирана и икономична за използване.
   • Не съдържа фосфати, хлор, оцветители, EDTA или NTA, и всички съставки са био-разтворими.
   • Не комбинирайте с хлорна белина.

   Как да използвате?

   • За допълнителна сила при изпиране, добавете 10 мл към всяко зареждане на пералнята. - За най-добри резултати, перете при 60°C или по-висока температура.
   • За предварително накисване, добавете 5 мл към 2 л гореща вода. Накиснете тъканите за 30 минути или по-дълго и изперете по обичайния начин.
   • За почистване на съдове, напълнете чашата или каната с вряща вода, добавете 5 мл от SA8 Белина за всяка материя и оставете да стои поне за час. Изсипете разтвора и изплакнете старателно.
   • Използване като многофункционален почистващ препарат: Ефективна върху разнообразни петна в целия дом. За почистване на кухненски плотове, мивки, керамични плочки и т.н., напръскайте прахта директно върху повърхността и изтъркайте с влажна гъба или кърпа. Изплакнете добре. За зацапани кани за кафе или чай, напълнете каната с гореща или вряща вода, след това добавете 5 мл прах. Оставете да престои за 1 час или по-дълго. Изсипете и след това изплакнете старателно. Не смесвайте с други избелващи перилни препарати.

   ОПАСНОСТ

   Предизвиква сериозно увреждане на очите. Вреден, ако се погълне. Може да предизвика интензивен пожар, окислител. Съдържа натриев перкарбонат. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете обилно с вода за няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако е възможно. Продължете да изплаквате. АКО ПОПАДНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Изплакнете с обилно количество сапун и вода. Съхранявайте далеч от деца. При необходимост от медицинска помощ, покажете контейнера или етикета на продукта. Носете защита за очите/лицето. Съхранявайте далеч от горещина, горещи повърхности, искри, открит пламък. Не пушете. Вземете всички предпазни мерки, за да избегнете смесване с горими вещества. Изхвърлете съдържанието в пункт за събиране на отпадъци. Напълно празните контейнери могат да се рециклират.

   • SA8™ Белина за всякаква материя е високоефективен препарат, който усилва действието на праха за пране и премахва дори най-упоритите  петна
   • Предпазва цветовете на дрехите, тъй като е на кислородна основа, а не на хлорна основа
   • Изпира при всякаква температура - от 20°C до 90°C
   • Може да се използва за предпране и изключително ефективна при по-упорити петна
   • Премахва всчкакви упорити петна от чай и кафе от съдовете и може да се използва като универсален почистващ препарат
   • Концентрирана, с 99.5% активни съставки, за икономична употреба
   • SA8™ Белина за всякаква материя не съдържа фосфати, хлор, оцветители, EDTA или NTA и всичките й съставки са биоразградими

   За подробен списък на съставките, моля кликнете тук.

   Име на съставка CAS # Име
   Sodium Carbonate Peroxide 15630-89-4 Кислородно избелване
   Sodium Carbonate 497-19-8 Сода за пране
   C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Нейонно повърхностно активно вещество
   Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Аромат
   • За да подсилите действието на перилният препарат, добавете 10 мл към всяко пране. За най-добри резултати, перете на температура от 60°C или по-висока.
   • Ако я използвате като препарат за предпране, добавете 5 мл към 2 литра гореща вода. Накиснете дрехите за 30 минути или по-дълго и след това изперете както обикновено.
   • За почистване на съдове, напълнете съда с вряла вода, добавете 5 мл от белината оставете да подейства за най-малко един час. Излейте мръсната вода и измийте добре.
   • Като универсален почисващ препарат, за да измиете плотове, керамични повърхности и мивки, поръсете с препарата по повърхнистите, втрийте с мокра кърпа или гъба и след това отмийте.

   Внимание:

   • Да не се използва върху копринени или вълнени тъкани
   • Да не се използва с белина на хлорна основа.

   ОПАСНО. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Предизвиква дразнене на кожата. Може да усили пожара; окислител. Вреден при поглъщане. Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни дрехи/ предпазни очила/предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. Да се пази от топлина/ искри/открит пламък/нагорещени повърхности. - Тютюнопушенето забранено. Вземете всички предпазни мерки за избягване на смесването с горими материали. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Да не се използва върху мед или алуминий.